Clean Language som terapi

har du kört fast och behöver få reda ut hur du ska komma vidare?

Bär du på ett trauma som aldrig fått läka?

Clean language sätter din verklighet i fokus!

Clean Language, ren terapi

Clean Language ”uppfanns” av den Nya Zeeländske psykologen David Grove. Som utövare av bland annat NLP och Milton Ericksons hypnosterapi så förståd han språkets och symbolernas betydelse i terapi.

Men han var missnöjd med hur psykologer och terapeuter lade in sina egna värderingar och referensramar i sin behandling. Övertygad om att varje persons undermedvetna är unikt och att det är omöjligt att hjälpa någon utifrån en utomståendes (terapeuts) perspektiv, skapade han en metodik där du som klient är den som leder samtalet.

Rena frågor

Grunden i Clean Language är att du som klient är den som sitter inne med sanningen. Det är min, terapeutens, jobb att hjälpa dig förstå och lösa dina problem. På så sätt blir jag din elev och du min lärare om ditt eget undermedvetna.

Det jag tillför är ”rena frågor”, Clean Questioning, som är ett sätt att använda språket som gör att du som klient lättare kan komma i kontakt med de symboler ditt undermedvetna kommunicerar genom.

Frågorna är ”rena” i det att de inte är kontaminerade med mina egna åsikter vilket kräver att de följer en viss form som kan verka underlig först men som snabbt ger rätt svar och skapar förändring. Med ”rätt svar” så är det så klart dina svar på vad du behöver för att nå resultat.

Symboler och metaforer

Teorin grundar sig att vår hjärna verkar kunna hantera stora mängder data medan vårt medvetande endast kan hantera en miljondel av det vår hjärna processar. Om det är så, vilket neurologisk forskning pekar på, så måste det finnas ett sätt för vårt undermedvetna att kommunicera med hjärnan på. Det verkar som att detta sker genom symboler och metaforer.

Detta antagande är något NLP och Hypnos också grundas i.

I svenskan har vi massor av uttryck som tyder på detta: en knut i magen, tung som en sten, det går utför, pigg som en mört, sur som en citron, vacker som en dag, osv.

Vad kan Clean Language

Clean Language kan användas i all terapeutisk verksamhet och det görs redan i mindre strikta former inom många olika discipliner. Barnuppfostran är en sådan, motiverande samtal en annan.

Men det finns egentligen ingen mental låsning, fråga eller trauma som inte kan behandlas med Clean Language. Eftersom Clean Language är så effektivt så blandar jag in det i de flesta av mina behandlingar.

Vill du veta mer?

Kontakta mig på jonas@adventurewithjonas.com eller ring 076 051 06 06 så ska jag svara på dina frågor.

Ha det fantastiskt så länge // Jonas

HAR DU KÖRT FAST OCH BEHÖVER FÅ REDA UT HUR DU SKA KOMMA VIDARE?

BÄR DU PÅ ETT TRAUMA SOM ALDRIG FÅTT LÄKA?

CLEAN LANGUAGE SÄTTER DIN VERKLIGHET I FOKUS!

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner