Coachning och terapi med NLP

HAR DU fått syn på något du vill ändra hos dig själv?
Känner du dig ibland otillräcklig?
Kan du ha svårt att lyssna till dig själv?
BOKA EN TID SÅ hjälper jag dig!

 

NLP – NeuroLingvistisk Programmering

NLP är en uppsättning olika metoder för att komma åt vårt undermedvetna och manipulera minnen och erfarenheter så att de inte längre stör oss i vårt nuvarande eller framtida liv

NLP uppstod 1972 då två amerikaner vid University of California, Richard Bandler som studerade psykologi och John Grinder som var professor i lingvistik, slog sina påsar ihop och satte ihop en manual om hur människor kommunicerar.

Vad är NLP

Man kan säga att NLP står på 3 olika ben som hörs av namnet. Neuro står för hur vi filtrerar intryck, Lingvistisk hur vi använder språket och Programmering står för mönster vi använder oss av för att åstadkomma förändring.

Men mer än så har NLP influerats av de som varit bra på att få resultat, och så har man skapat ett mönster för hur man gör samma sak med sina klienter eller sig själv. Till exempel har NLP starkt påverkats av Milton Erickson och hans sätt att använda hypnos.

En annan viktig del av NLP är att se till vilka sinnen klienter använder sig av för att kunna hjälpa på ett sätt som blir rätt för individen.

Vad kan NLP användas till

Eftersom man inom NLP har modellerat lyckade system till förändring så kan NLP användas till nästan vad som helst som har modellerats. Det kan handla om Disney-modellen för att hitta fungerande mål eller att snabbt hjälpa folk med fobier.

NLP är också otroligt bra för att ändra beteenden ta bort beroenden. Det kan vara ett röksug du vill bli av med, att du vill äta mindre godis, att du behöver sluta prokrastinera och bli mer produktiv eller att du reagerar negativt på en person i din närhet vilket inte är gynnsamt för dig. Du har säkert något som du skulle vilja rätta till.

Vidare så är NLP bra på att komma fram till det verkliga problemet genom att ifrågasätta språket på ett konstruktivt sätt OCH ta dig vidare till att hitta lösningen på problemet.

NLP för personlig utveckling

NLP ger många svar på hur du och jag reagerar på olika sätt inför samma situation och det är en otrolig hjälp i din personliga utveckling. Det kan vara dig till hjälp som chef eller anställd, mamma eller pappa, ja i alla delar av livet.

Jobbar du som säljare? Eller vill du bli bättre på att sälja? NLP sitter på en massa svar som kan vara gynnsamma i din yrkesroll.

Vad är inte NLP bra för?

Inom NLP stannar vi aldrig på problemet. Vill du sitta i timtal och prata om dina problem har du kommit till fel plats. Du kommer inte få älta det som du brottas med, inte heller stanna kvar i gamla minnen. Istället kommer du att få hjälp att lägga saker bakom dig och hitta en väg framåt som du själv tycker är önskvärd.

NLP och Hypnos

Som jag nämnde tidigare så är NLP en stor del hypnos, även om man kanske inte alltid tänker på det som det. Men all djupare kommunikation tenderar att bli hypnotisk och kommunikation med dina djupare delar fungerar bättre under hypnos. 

Vill du veta mer?

Kontakta mig på jonas@adventurewithjonas.com eller ring 076 051 06 06 så ska jag svara på dina frågor.

Ha det fantastiskt så länge // Jonas

”ständig utveckling” är mitt motto och jag vill gärna hjälpa andra att utvecklas och må bra!