Hypnos förklarat

Vad är Hypnos

Hypnos kommer ur grekiskans Hypno som betyder sömn. Uttrycket användes i dagens betydelse först 1822 av d’Henin de Cuvilliers men metoden har använts mycket tidigare än så.

En av de främsta tidiga förespråkarna och utövarna var James Braid som använde blänkande föremål för att bota nervösa symptom. Senare ville han byta ut ordet Hypnos mot “monoideism” eftersom hypnos har väldigt lite med sömn att göra.

HYPNOS ÄR SKÖNT OCH LÄTT

Hypnos är ett tillstånd av mental avslappning som kan delas upp i lätt, medel och djup. Även om en person i djup hypnos kan verka sovande så är de oftast mer koncentrerade och fokuserade än de skulle vara i vaket tillstånd.

Det hypnotiska tillståndet kallas också för trance, zonen eller flow. Det är egentligen samma sak.

Under trance så är det vanligt att man glömmer tiden och även vad som hänt under trancen, oftast delvis, ibland helt. När du tittar på en bra film, bläddrar på telefonen eller kör bil utan att du kommer ihåg att du har kört så har du varit i trance.

Men även under den djupaste hypnosen har du kontroll över dig själv om du skulle behöva det. 

Hypnos som terapi

Hypnos lämpar sig väl i all form av terapi eftersom ditt undermedvetna blir mer lättillgängligt. Ditt medvetna jag kan bara uppfatta en väldigt liten del av all information ditt undermedvetna kan ta till sig.

Ditt undermedvetande styr också det mesta, och när någon till exempel blir orimligt rädd, som en av en fobi, eller arg eller förvånad så är det ditt undermedvetna som tar över och ditt medvetna jag kan inte rationellt lösa problemet. 

Jag kallar detta för mönster och eftersom ditt undermedvetna är det som sitter på de mönster som styr ditt beteende så är det i trance som ditt undermedvetna kan korrigera mönster så att du blir friare och reagerar på ett mer gynnsamt sätt i framtiden.

Skillnad på Hypnos och meditation

Det är egentligen ingen större skillnad på Hypnos och Meditation. Inom båda är målet att uppnå trance, ett fokus som uppstår då man går in i mental avslappning.

Den största skillnaden är att under Hypnos så har man ett mål med meditationen. Det kan vara vad som helst, allt från att bli bättre på fotboll till att förändra hur man ser på världen.

REGISTRERA DIG FÖR

gratis inspelade hypnoser, ny hypnos varje vecka

gratis ONLINE-kurs i självhypnos

erbjudanden och matnyttiga tips i din inkorg

Hypnosens olika delar

Hypnosen består typiskt av tre faser: induktion, behandling och uppvaknande.

Induktionen är då du försätts i trance och kan genomföras på många olika sätt och anpassas efter dig som individ för att du ska komma in i rätt stadie av trance.

Behandlingen kan även den bestå av många olika saker beroende på vad vi behandlar och vad jag och du tror behövs. Ibland handlar det om att hantera minnen på olika sätt, ibland pratar vi under hypnosen och ibland är det du som gör allt jobbet i huvudet. Jag finns där för att starta och hjälpa till i processen.

Jag tror fullt och fast att du som klient sitter på alla svar. Jag är bara här för att hjälpa dig hitta dem och klargöra vad det är du behöver i den situation du befinner dig i.

Uppvaknande är oftast en snabb fas då du helt enkelt får komma ur hypnosen och ut på andra sidan av din upplevelse och behandling.

“JAG KAN INTE BLI HYPNOTISERAD!”

Har du någon gång tittat på TV och inte hört när någon pratat med dig? Då är du i trance och har blivit hypnotiserad av TVn även om “behandlingen” du får oftast är högst tveksam.

Har du varit i Zonen eller i ett Flow-state och helt tappat uppfattningen om tid och rum. Då är du i trance och har kanske hypnotiserat dig själv.

Så alla kan bli hypnotiserade, det krävs bara olika tekniker beroende på person.

Prova om du är nyfiken

Är du nyfiken så prova gärna en hypnossession. Kanske har du inget du direkt behöver behandla men ändå vill känna en skön känsla av avslappning. Eller kanske vill du bli bättre på din idrott. Eller du kanske har en traumatisk upplevelse du vill avtraumatisera.

Oavsett anledning så kommer hypnos, blandat med andra tekniker, att kunna hjälpa dig.

Länkar till mer information om Hypnos

Här delar jag med mig till olika länkar om hypnos. Börja gärna med att titta på filmen om hypnos nedan för att lära dig mer.

YouTube

Andning för minskad stress – av ÅreCoach

Sex stegs tapping för att lösa trauman och starka känslor – av ÅreCoach

Poddar

En podd om allt – Inom Hypnos, NLP & mental träning på Spotify – av Ulf Sandström och Fredrik Praesto

Brain Software på Spotify – med Mike Mandel och Chris Thompson

Everyday NLP Bites – på Spotify med Florence Madden