NLP förklarat

NLP är en samling tekniker modellerade från framgångsrika behandlingsformer för att göra snabb förändring på ett lätt sätt

En enkel metod att bli av med oönskade känslor och tankar är att röra ögonen i ett speciellt mönster

NeuroLingvistisk Programmering

NLP är en uppsättning olika metoder för att komma åt vårt undermedvetna och manipulera minnen och erfarenheter så att de inte längre stör oss i vårt nuvarande eller framtida liv.

NLP uppstod 1972 då två amerikaner vid University of California, Richard Bandler som studerade psykologi och John Grinder som var professor i lingvistik, slog sina påsar ihop och satte ihop en manual om hur människor kommunicerar.

Vad är NLP

Man kan säga att NLP står på 3 olika ben som hörs av namnet.

Neuro står för hur vi filtrerar intryck

Lingvistisk hur vi använder språket

Programmering står för mönster vi använder oss av för att åstadkomma förändring

Men mer än så har NLP influerats av de som varit bra på att få resultat, och så har man skapat ett mönster för hur man gör samma sak med sina klienter eller sig själv. Till exempel har NLP starkt påverkats av Milton Erickson och hans sätt att använda hypnos.

En annan viktig del av NLP är att se till vilka sinnen klienter använder sig av för att kunna hjälpa på ett sätt som blir rätt för individen.

Jonas Höglund arbetar som coach med Hypnos & NLP, privata sessioner och ONLINE-kurser

Är det något du skulle vilja ha hjälp med?

Boka ett kostnadsfritt församtal via telefon eller zoom så går vi igenom hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vad kan NLP användas till

Eftersom man inom NLP har modellerat lyckade system till förändring så kan NLP användas till nästan vad som helst som har modellerats. Det kan handla om Disney-modellen för att hitta fungerande mål eller att snabbt hjälpa folk med fobier.

NLP är också otroligt bra för att ändra beteenden ta bort beroenden. Det kan vara ett röksug du vill bli av med, att du vill äta mindre godis, att du behöver sluta prokrastinera och bli mer produktiv eller att du reagerar negativt på en person i din närhet vilket inte är gynnsamt för dig. 

Vidare så är NLP bra på att komma fram till det verkliga problemet genom att ifrågasätta språket på ett konstruktivt sätt OCH ta dig vidare till att hitta lösningen på problemet.

NLP för personlig utveckling

NLP ger många svar på hur du och jag reagerar på olika sätt inför samma situation och det är en otrolig hjälp i din personliga utveckling. Det kan vara dig till hjälp som chef eller anställd, mamma eller pappa, ja i alla delar av livet.

NLP för din yrkesroll

Vill du bli bättre på att presentera eller tala inför folk?

Vill du bli bättre på att sälja?

NLP innehåller en massa tekniker som kommer hjälpa dig i din yrkesroll.

Vad är inte NLP bra för?

Inom NLP stannar vi aldrig på problemet. Vill du sitta i timtal och prata om dina problem har du kommit till fel plats. Du kommer inte få älta det som du brottas med, inte heller stanna kvar i gamla minnen. Istället kommer du att få hjälp att lägga saker bakom dig och hitta en väg framåt som du själv tycker är önskvärd.

NLP och Hypnos

Som jag nämnde tidigare så är NLP en stor del hypnos, även om man kanske inte alltid tänker på det som det. Men all djupare kommunikation tenderar att bli hypnotisk och kommunikation ämnad att förändra dina invanda mönster fungerar bättre under hypnos.

Länkar till mer information om Hypnos och NLP

Här delar jag med mig till olika länkar om hypnos. Börja gärna med att titta på filmen om hypnos nedan för att lära dig mer.

YouTube

Andning för minskad stress - av ÅreCoach

Sex stegs tapping för att lösa trauman och starka känslor - av ÅreCoach

Poddar

En podd om allt - Inom Hypnos, NLP & mental träning på Spotify - av Ulf Sandström och Fredrik Praesto

Brain Software på Spotify - med Mike Mandel och Chris Thompson

Everyday NLP Bites - på Spotify med Florence Madden

Följ med i vad som händer så bjuder kan du prova hypnos helt gratis!

Missa inte alla nyheter som löpande publiceras

När du registrerar dig för nyhetsbrevet så bjuder jag också på:

3 gratis inspelade hypnoser

en gratiskurs i självhypnos och

ett webbinar i att hantera sorg