En behandling för dig som har en ett beroende av t ex snus, cigaretter, alkohol, shopping, eller något annat som begränsar ditt liv.

Behandlingen tar 60 – 90 minuter och jag rekommenderar att vi gör 3-4 behandlingar och att du inför vårt första möte avsätter 90 minuter.