KOM IGÅNG NU

Det här är en process som börjar med dig!

Här kan du boka ett gratis strategisamtal där vi går igenom dina mål, var du vill vara i livet och hur jag på bästa sätt kan hjälpa dig nå det resultat du vill ha. Detta är början på din resa till ett friare liv, vare sig du vill lösa ett problem eller vill bli bättre på något!

“Jonas får dig att känna dig välkommen och trygg. NLP och hypnos tillsammans är ett fantastiskt verktyg till att hitta nya vägar framåt i förändringen av ditt tankesätt och beteende. Det är skönt att kunna släppa det gamla som hindrar dig.”

Investera i ditt framtida friare liv!

Många tänker att det är dyrt eftersom det ofta räcker med ett besök. Därför skriver jag ut priserna tydligt så att du ska förstå att så inte är fallet.

Och jämför sedan med “kostnaden” av att inte göra den förädnring som du önskar!

Mina priser är för närvarande

1 200 kr för första mötet – 90 minuter
865 kr för eventuella uppföljande samtal-  60 minuter

Boka ditt fria strategisamtal