BOKNInGSVILLKOR

DIN tid är lika viktig som min tid

Eftersom jag värdesätter både din och min tid så går tider inte att avboka/ändra senare än 24 timmar innan om inte giltigt skäl föreligger.

Som giltiga skäl är till exempel sjukdom och allvarliga personliga händelser.

Ovanstående gäller både mig som behandlare och dig som kund.

Skulle jag av någon anledning behöva boka om din tid senare än 24 timmar innan din bokning sker så erbjuder jag pengarna tillbaka eller en extra gratis tid vilket du väljer.