Integritetspolicy

A. Introduktion

1. Våra webbplatsbesökares integritet är mycket viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personuppgifter.
2. Att samtycka till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbplats.

B. Kredit

1. Det här dokumentet skapades med hjälp av en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) och ändrades av vpnMentor (www.vpnmentor.com)

C. Hur vi samlar in dina personuppgifter

Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:

1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsartyp och version samt operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive hänvisningskällan, besökslängden, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar.
3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postwebbplats.
4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relationsstatus, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställningsinformation.
5. Information som du anger för att konfigurera prenumeration på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
8. Information som du publicerar på vår webbplats i syfte att publicera den på internet.
9. Alla andra personuppgifter som du skickar till oss.

D. Använda personuppgifter

Personuppgifter som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

1. Administrera vår webbplats och verksamhet
2. Anpassa vår webbplats åt dig
3. Aktivera din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats
4. Skicka varor som köpts via vår hemsida
5. Tillhandahålla tjänster som köpts via vår webbplats
6. Skicka utdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
7. Skicka dig kommersiell kommunikation och marknadsföring
8. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
9. Skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post om du har registrerat dig för det (du kan avsluta prenumerationen när som helst).
10. Skicka dig marknadsföringskommunikation relaterad till vår verksamhet eller tredje parts företag som vi tror kan vara av intresse för dig.
11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig som rör vår webbplats
13. Att hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
14. Verifiera efterlevnaden av villkoren för användningen av vår webbplats.
15. Andra användningsområden.
Om du skickar in personuppgifter för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera och på annat sätt använda den informationen i enlighet med den licens du beviljar oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats och kan justeras med hjälp av sekretesskontroller på webbplatsen.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att lämna dina personuppgifter till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.

E. Avslöja personuppgifter

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till alla medlemmar i vår koncern (detta innebär att våra dotterbolag, vårt yttersta holdingbolag och alla dess dotterbolag) är rimligt nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter:

1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden,
3. för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken),
4. till köparen (eller potentiell köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger) att sälja; och
5. för alla personer som vi rimligen tror kan ansöka hos en domstol eller annan behörig myndighet om utlämnande av dessa personuppgifter, om en sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga uppfattning rimligen skulle kunna besluta om utlämnande av dessa personuppgifter.
Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att lämna dina personuppgifter till tredje part.

F. Internationella dataöverföringar

1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som är likvärdiga med dem som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Förenta staterna, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
3. Personuppgifter som du publicerar på vår webbplats eller skickar in för publicering på vår webbplats kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.
4. Du samtycker uttryckligen till de överföringar av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Behålla personuppgifter

1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi uppfyller våra rättsliga skyldigheter när det gäller lagring och radering av personuppgifter.
2. Personuppgifter som vi behandlar för något ändamål eller ändamål ska inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för det ändamålet eller dessa ändamål.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel G-2 kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som omfattas av de kategorier som anges nedan vid det datum/den tidpunkt som anges nedan:
a. personuppgiftstyp kommer att raderas 5 år från det att den överlämnas till oss
4. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt G kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; och
c. för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

H. Säkerhet för dina personuppgifter

1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter.
2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som ingås via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
4. Ni erkänner att överföringen av information via Internet i sig är osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för uppgifter som skickas via internet.
5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; Vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att se till att du förstår eventuella ändringar i den här principen. Vi kan meddela dig om ändringar i denna policy via e-post eller via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

J. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med alla personuppgifter vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

1. tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet. För detta ändamål accepterar vi vanligtvis en kopia av ditt pass som certifierats av en notarie plus en originalkopia av en elräkning som visar din nuvarande adress.
Vi kan undanhålla personuppgifter som du begär i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
Du kan när som helst instruera oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att godkänna vår användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, eller så ger vi dig möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

K. Webbplatser från tredje part

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om webbplatser från tredje part. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje parts integritetspolicyer och praxis.

L. Uppdatera information

Vänligen meddela oss om de personuppgifter som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen “beständiga” cookies eller “session”-cookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer att förbli giltig fram till dess a fastställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; En sessionscookie, å andra sidan, upphör att gälla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Cookies innehåller vanligtvis inte någon information som identifierar en användare personligen, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till den information som lagras i och erhålls från cookies. Vi använder både session och beständiga cookies på vår webbplats.

1. Namnen på de cookies som vi använder på vår webbplats, och de ändamål för vilka de används, anges nedan:
a. Vi använder Google Analytics och Adwords på vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / spårar användare när de navigerar på webbplatsen / möjliggör användningen av en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplatsen / förhindra bedrägeri och förbättra webbplatsens säkerhet / anpassa webbplatsen för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare / beskriva syften
2. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera cookies, till exempel:
a. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera cookies med hjälp av de inställningar för åsidosättning av cookies som är tillgängliga genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
b. i Firefox (version 24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ”, “Sekretess”, välja “Använd anpassade inställningar för historik” från rullgardinsmenyn och avmarkera “Acceptera cookies från webbplatser”; och
c. i Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att komma åt menyn “Anpassa och kontrollera” och klicka på “Inställningar”, “Visa avancerade inställningar” och “Innehållsinställningar” och sedan välja “Blockera webbplatser från att ställa in data” under rubriken “Cookies”.
Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.
3. Du kan ta bort cookies som redan har lagrats på din dator, till exempel:
a. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort cookie-filer (du kan hitta instruktioner för att göra det http://support.microsoft.com/kb/278835);
b. i Firefox (version 24) kan du ta bort cookies genom att klicka på “Verktyg”, “Alternativ” och “Sekretess”, sedan välja “Använd anpassade inställningar för historik”, klicka på “Visa cookies” och sedan klicka på “Ta bort alla cookies”; och
c. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla cookies genom att komma åt menyn “Anpassa och kontrollera” och klicka på “Inställningar”, “Visa avancerade inställningar” och “Rensa surfdata” och sedan välja “Ta bort cookies och annan webbplats och plugin-data” innan du klickar på “Rensa surfdata”.
4. Att ta bort cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av många webbplatser.

 

[rcb-consent type=”change” tag=”a” text=”Ändra / Change privacy settings”]

[rcb-consent type=”history” tag=”a” text=”Integritetshistorik / Privacy settings history”]

[rcb-consent type=”revoke” tag=”a” text=”Dra tillbaka medgivande / Revoke consents” successmessage=”You have successfully revoked the consent. The page will be reloaded now.”]