Kartan är inte världen

Nlp’s principer del 1

Första delen av en serie om NLP’s grundläggande antaganden – presuppositioner – principer och idéer. I detta inlägg går jag igenom min syn på “The map is not the territory” och vad det är för idé och vad den kan lära oss som medmänniskor och coacher.

Kort om NLP

Grunden i NLP (Neuro LIngvistisk Programmering) är att se vad människor som på något sätt har lyckats gör, och sedan skapa en modell utifrån det. Det kan handla om personer som har lyckats sluta röka, personer som blivit världsmästare, personer som lyckats bra med relationer eller företagsledare som skapat fantastiska företag, för att nämna några exempel.

Det kan också vara terapeuter, psykologer och coacher som uppnår konsekvent bra resultat.

Med andra ord så är inte NLP en sak, eller en teknik, eller en samling tekniker, utan möjligheten att skapa nya modeller och idéer för mänsklig utveckling och, i brist på ett bättre ord, förbättring.

Det är också en samling tekniker som grundarna och coacher har lagt till under årens lopp.

LÄS MER OM NLP HÄR

Värderingar, principer och grundidéer

För att kunna ta till sig NLP’s idéer som utövare, om det är för personligt bruk eller som coach, så underlättar det om man accepterar, förstår och integrerar några grundläggande principer, inom NLP kallat för Presuppositioner.

Dessa principer kommer ur de som varit med att skapa NLP, ur de som modellerat och som stått för modellerna.

Kartan är inte territoriet

Den idé som de flesta anser är mest grundläggande för att kunna använda NLP’s tekniker är att min idé om världen (kartan) inte är territoriet (världen). Det gäller så klart för dig också, samt alla andra människor.

Det betyder att min representationen av världen (kartan) är en förenkling av den verkliga världen (territoriet). 

Precis som en karta beskriver delar av världen, som var det är vägar, var det är hus och skog, kanske höjder också, så talar den inte om var det blåser just nu, eller var det finns en gök som gal eller, ja du fattar.

Att tolka världen

Jag kan bara tolka världen utifrån mina förutsättningar som skapats av mina gener och min miljö i samklang. Och eftersom två personer inte levt samma liv med samm genuppsättning så kommer inga två personer att ha samma upplevelse av något.

Språket en begränsare

När vi talar med varandra så är det lätt att tro att vi känner och tänker lika. Det betyder inte att vi gör det på en mer grundläggande nivå, för språket är så begränsat att vi bara har ett ord för att älska till exempel. Men jag älskar min sambo och min dotter och min son på olika sätt, liksom min kärlek till fjällen är skiljt från min kärlek till min pappa.

Så om man omfamnar principen att jag filtrerar världen till något som bara jag upplever så betyder det också att jag aldrig fullständigt kan förstå en annan person.

Vi kan förstå varandra språkligt och samtidigt så kan den interna representationen, vad vi känner ser och hör, vara väsensskild.

Att använda kunskapen

Att använda “kartan är inte territoriet” som en grundprincip i sitt liv kommer hjälpa dig. Du behöver inte lita på mig, testa en vecka och lägg märke till skillnaden hur du uppskattar och ser på andra människor.

Exakt på vilka sätt det kommer gynna dig är komplicerat för det är så grundläggande i mänsklig interaktion att förstå och missförstå varandra. Jag gör i alla fall ett försök:

  • Du blir mer mottaglig för att se när det du uttrycker inte landar rätt hos personen du kommunicerar med. Du kanske använde ett ord som inte har samma betydelse för er båda eller så kanske ni inte har samma grundsyn i ämnet.
  • Du lägger större vikt vid att förstå genom att fråga hur personens världsbild ser ut, eftersom deras beteenden speglar deras karta.
  • Du skapar en möjlighet att acceptera att ditt beteende inte faller alla i smaken och kan justera ditt beteende om du vill det, för att ditt beteende kommer ur din världsbild som inte är “sanningen” utan bara en karta. Det gäller så klart för andra människors beteenden med.
  • En bra karta är inte nödvändigtvis sann, utan är en karta som är användbar och skapar bra resultat. Så i grunden (av NLP) är det inte så viktigt om din karta är korrekt, bara om den leder till bra resultat. För dig.

Detta är bara några exempel, och jag kommer i nästa inlägg utveckla det med nästa princip: att respektera andra personers modeller av världen.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda nlp och hypnos för att få ett friare liv?

kontakta mig gärna för en kurs, privat eller i grupp.

Frågor om NLP och kommunikation

  • Vad betyder NLP? Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro är våra fysiska kroppar och hur de fungerar. Lingvistik står för språk, eller mer korrekt alla former av kommunikation. Programmering står för att förändra mönster genom olika metoder och strategier.
  • Vilka har nytta av att lära sig NLP? Alla har nytta av NLP för att det handlar i grunden om kommunikation, internt och externt och hur vi kan på bästa sätt kommunicera och lära oss att använda de mönster vi eller andra har skapat som är gynnsamma och metoder att bli av med de saker som vi gör vanemässigt utan att vi verkar kunna kontrollera dem.
  • Hur relaterar NLP till Hypnos? Hypnos är en del av NLPs grunder, som en metod att skapa förändring. De flesta hypnotisörer använder de modeller som NLP har skapat när de skapar förändring hos sina klienter eftersom lärandet i trans är effektivare.

Hur kan du öka din effektivitet i din kommunikation och bli mer medveten om hur du använder men och och på ett mer gynnsamt sätt redan i dag?

Kurser och webinarier

240528 Ta kontroll över din vikt

Ta kontroll över din vikt Sida för deltagare maj-juni 2024  Det här är länken uppföljningsmötet: Ämne: Återkoppling ta kontroll över din viktTid: 24 sep. 2024 18:30 Stockholm DELTA Zoom...

Ditt nya jag

Ditt nya jag

Vill du ha mer kontroll över ditt liv? Vill du ha kraften att klara av motgångar på ett bättre och mer positivt sätt? Då är detta en samling workshops för dig!

Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

Lär dig tekniker och lär dig använda dem för att släppa din oro och ångest (och irritation). Du kommer också få möjlighet att bearbeta detta under workshopen med hypnos och NLP och Jonas Höglund på ÅreCoach

Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

Använd vanor och system där de är bäst och mål där de är som bäst. I denna kurs får du lära dig skillnaden och börja använda kunskapen direkt.
Kursen är online och du har tillgång till inspelning och material så länge du vill.

Hantera Sorg – gratis webinar

Hantera Sorg – gratis webinar

Ett webinar för att du ska få verktyg för att hantera sorg på ett bra sätt. Ett möte online för ALLA eftersom det är fantastisk kunskap att ha den dagen du behöver sörja.
Kursen är för dig som befinner sig i sorg, har en känsla av att du inte sörjt färdigt eller tror att du behöver verktyg för att sörja i framtiden.