Respektera andras modeller av världen

Nlp’s principer del 2

I denna andra delen av min serie om NLP’s grundläggande antaganden – presuppositioner – principer och idéer, går jag igenom min syn på “Respect other peoples modell of the world” och vad det är för idé och vad den kan lära oss som medmänniskor och coacher.

LÄS DEL 1 – KARTAN ÄR INTE TERRITORIET

Allt är bara modeller

Min tolkning av NLP och grundprinciperna – eller presuppositioner som det också heter – är att det bara är modeller. På ett sätt är allt mänskligt tankegods bara modeller för de är bara beskrivningar av världen som är mer eller mindre relevanta.

Respektera andras modeller av världen

Dessutom kan två olika modeller vara lika relevanta beroende på hur de används och från vilket perspektiv de ses. Till exempel så är modellen “sport är ett sätt att hålla sig i form” en gynnsam modell för den som vill hålla sig i form och gillar att sporta, medan modellen “sport är något som man ser på TV” är en relevant modell för den som tycker om att se på TV.

Den här grundprincipen knyter väldigt mycket an till “Kartan är inte territoriet” som jag beskrev i mitt förra blogginlägg. Det är nästan så att detta bara är ett förtydligande av att vi ska respektera andras modeller.

Det som skiljer dem åt är att kartan är hur vi tolkat världen så är modellen av världen det synsätt vi har för att tolka världen.

En fungerande metafor är att våra modeller av världen är den bakomliggande anledningen till att vi ritar en karta. 

Respektera modellen, inte handlingar

Så om du har accepterat att vi alla har våra kartor som kommer av uppfostran, erfarenheter, gener och allt det vi kallar för livet så betyder det också att det gäller alla andra människor med. På så sätt så har vi egentligen inte kunnat styra våra kartor som blivit modeller för hur ser världen.

Respekt för varandras modeller handlar om att förstå just det faktumet, att de modeller som vi alla går och bär på är något vi har svårt att styra över själva. Ett barn som levt i en storstad ett helt liv kommer antagligen tolka skogen som farlig, medan ett barn uppväxt i skogen kommer tolka världen i Stockholm som farlig.

Respekt handlar inte om att acceptera uttrycken för modellerna. Till exempel behöver jag som antirasist inte acceptera att andra uttrycker sig rasistiskt utifrån en xenofobisk idé, även om jag kan respektera att de har den modellen för att de inte fått lära sig annat.

Att använda modellen

Det här är kanske den svåraste av NLP’s principer för mig personligen. Detta för att jag växt upp med att man har tydliga idéer om hur världen ser ut och att om andra ser på den annorlunda så har de i grunden fel. Detta är något jag jobbar på hela tiden.

Jag har upptäckt att det är gynnsamt för mig att respektera andras modeller av världen på några olika sätt. Här kommer en icke uttömmande lista:

  • En sak är att jag blir mindre benägen att söka konfrontation när någon inte har samma modell, så att jag istället kan vara nyfiken på personen bakom modellen.
  • Det gör att jag kan lära mig nya saker utifrån andras modeller som kanske inte helt rimmar med min upplevelse av världen.
  • Jag har större förståelse för mina egna modeller och bättre på att sätta gränser för när andras modeller av världen helt enkelt inte är något jag vill vara i närheten av.
  • Om jag tycker att någon i min närhet har en ogynnsam modell av världen, och jag ifrågasätter den så blir den oftast starkare för att de börjar försvara den. Om jag istället är nyfiken och sår små frön utan att ifrågasätta så börjar ofta modellen att förändras till något (i min mening) bättre. 

Länkar

LÄS MER OM NLP HÄR

DEL 1 I SERIEN – KARTAN ÄR INTE TERRITORIET

Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda nlp och hypnos för att få ett friare liv?

kontakta mig gärna för en kurs, privat eller i grupp.

Frågor tankemodeller

  • Vad är en tankemodell? Det svenska ordet för konceptet “model of the world” är kanske tankemodell. En tankemodell är “en förenklad representation av ett komplext koncept, en process eller ett system som används för att tolka och förstå världen”.
  • Kan vi ha bra och dåliga modeller? Ja, en bra modell gör att du fattar långsiktigt gynnsamma beslut för dig själv. En dålig modell att du fattar beslut som skadar dig.
  • Kan en person ha flera olika modeller? Nja, det går såklart, det beror på vilken nivå vi tänker oss att modeller finns på, om det finns olika modeller för olika delar av våra liv. I de fall människor har olika modeller så uppstår det ofta en konflikt mellan de olika modellerna där de behöver tolka världen i gränslandet mellan områdena.
  • Vad händer om vår modell hamnar i konflikt med världen? Det leder oftast till ett obehag hos personen som leder till att denne blir ännu mer radikaliserad i sin modell, kanske söker sig till likasinnade, eller så leder konflikten till att personen ifrågasätter sin modell och söker ny kunskap och inspiration. Se American History X eller tänk dig Flat Earthers.

Vilken är din modell av världen och hur gör den att du mår bättre och om den skaver på något sätt finns det en bättre modell, en modifierad eller en annan som skulle kunna vara mer gynnsam?

Kurser och webinarier

240528 Ta kontroll över din vikt

Ta kontroll över din vikt Sida för deltagare maj-juni 2024  Det här är länken uppföljningsmötet: Ämne: Återkoppling ta kontroll över din viktTid: 24 sep. 2024 18:30 Stockholm DELTA Zoom...

Ditt nya jag

Ditt nya jag

Vill du ha mer kontroll över ditt liv? Vill du ha kraften att klara av motgångar på ett bättre och mer positivt sätt? Då är detta en samling workshops för dig!

Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

Lär dig tekniker och lär dig använda dem för att släppa din oro och ångest (och irritation). Du kommer också få möjlighet att bearbeta detta under workshopen med hypnos och NLP och Jonas Höglund på ÅreCoach

Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

Använd vanor och system där de är bäst och mål där de är som bäst. I denna kurs får du lära dig skillnaden och börja använda kunskapen direkt.
Kursen är online och du har tillgång till inspelning och material så länge du vill.

Hantera Sorg – gratis webinar

Hantera Sorg – gratis webinar

Ett webinar för att du ska få verktyg för att hantera sorg på ett bra sätt. Ett möte online för ALLA eftersom det är fantastisk kunskap att ha den dagen du behöver sörja.
Kursen är för dig som befinner sig i sorg, har en känsla av att du inte sörjt färdigt eller tror att du behöver verktyg för att sörja i framtiden.