En enkel metod att bli av med oönskade känslor och tankar är att röra ögonen i ett speciellt mönster

Kropp och Sinne är Ett

Nlp’s principer del 3

I den tredje delen av min serie om NLP’s grundläggande antaganden – presuppositioner – principer och idéer, tittar jag på “Mind and body is one” och vad det har för inverkan på hur jag ser på kommunikation, personlig utveckling och förändringsarbete.

Läs mer i samma ämne

Kropp och SINNE eller hjärna är Ett

En del skulle kanske kalla sinne för hjärna, och det är samma sak i den här texten. På engelska är det lättare för deras ord “mind” är inte direkt översättningsbart till svenska, samtidigt som det är ett bättre ord.

En av NLPs centrala principer är att kropp och hjärna är en enhet – en del anser att detta är den första principen. Detta innebär att våra fysiska kroppar och vårt mentala tillstånd är intimt sammankopplade och påverkar varandra. Denna princip leder till några slutsatser:

 1. Mental och Fysisk Hälsa: NLP betonar att vår mentala hälsa och våra känslor är tätt kopplade till vår fysiska hälsa. Detta innebär att när vi arbetar med att förbättra vår mentala hälsa, kan det ha positiva effekter på vår fysiska hälsa och vice versa.
 2. Kroppsspråk: Ett tydligt exempel på hur kropp och hjärna är ett är via kroppsspråk. Hur vi håller oss, våra gester och vårt sätt att röra oss kommunicerar ofta våra inre tankar och känslor till omvärlden. NLP använder detta koncept för att förbättra kommunikationen och förståelsen mellan människor.
 3. Stress och Återhämtning: Vår fysiska kropp påverkar hur vi upplever och hanterar stress. Genom att förstå sambandet mellan kropp och sinne kan vi lära oss att bättre hantera stress och främja återhämtning.
 4. Förändringsarbete: Inom NLP är förändringsarbete ofta kopplat till att förändra både mentala mönster och fysiskt beteende. Att förstå att kropp och hjärna är ett gör det möjligt att skapa förändring på båda nivåer samtidigt.

Ett par exempel

Eftersom sinnet och kroppen är ett, så kan vi genom enkla tekniker påverka kroppen via sinnet och sinnet via kroppen.

Fysiologisk suck

Ett intressant exempel är det som kallas en ‘physiological sigh’ eller fysiologisk suck. En physiological sigh är en djup andetag som hjälper till att återställa balansen i kroppens syre och koldioxidnivåer, samtidigt som den kan lindra stress och ångest. Inom NLP kan vi använda vår förståelse för sådana fysiologiska processer för att främja avslappning och positiva mentala tillstånd.

IEMT –  ÖGONRÖRELSETERAPI

En terapiform som bygger på NLPs principer och som integrerar kroppsliga processer och ögonrörelser för att hantera trauma och emotionell obalans är IEMT. Det står för  ‘Integral Eye Movement Therapy’ – en modell där jag använder ögonrörelser som en del av terapiprocessen för att hjälpa klienter att omprogrammera negativa tankemönster och känslor.

Du kan lära dig mer om detta i filmen här!

vad får denna princip för påverkan på min coaching?

Först och främst men inte fullständigt (som vanligt):

 • Bättre Kommunikation: Genom att förstå sambandet mellan kroppsspråk och mentala tillstånd kan man förbättra kommunikationen med andra. Det hjälper att avkoda andras signaler och kommunicera mer effektivt.
 • Personlig Utveckling: Att arbeta med NLP kan hjälpa en person att förstå och förändra negativa mentala mönster och beteenden som påverkar deras fysiska hälsa och välbefinnande.
 • Förändring och Motivation: NLP använder kunskapen om sambandet mellan kropp och hjärna för att öka motivation och underlätta förändring. Detta kan vara särskilt användbart inom områden som viktminskning, stresshantering och beroendeterapi.

Avslutande Tankar

NLPs idé om att kropp och hjärna är ett, är en idé som understryker kopplingen mellan vår fysiska kropp och vårt mentala tillstånd. Genom att använda denna presupposition som en grundsten i mitt förhållande till mig själv och andra, kan jag bättre förstå och påverka mina egna tankar, känslor och beteenden, samt förbättra min kommunikation och relationer med andra.

  Länkar

  LÄS MER OM NLP HÄR

  Läs mer i samma ämne

  Hur ser du på din mentala och fysiska hälsa och hur kan du använda den synen så att hela ditt system är i så bra balans som du kan skapa genom roliga och givande övningar och träning på ett sätt som gör dig gladare, tryggare och friskare på alla sätt?

  Är du intresserad av att lära dig mer om hur du kan använda nlp och hypnos för att få ett friare liv?

  kontakta mig gärna för en kurs, privat eller i grupp.

  Frågor om kropp och hjärna

  • Kan man påverka kroppen med hypnos? Svaret är ja, det går till exempel att ta bort allergier, ta bort vårtor och påverka hormoner och signalsubstanser i kroppen bara genom ord. Det behövs egentligen inte ens hypnos för det.
  • Hur påverkar stress hjärnan och kroppen? Stress aktiverar hjärnans “kamp-eller-flykt”-respons, vilket leder till frisättning av stresshormoner som kortisol och adrenalin. Denna kroppsliga reaktion ökar hjärtfrekvensen, höjer blodtrycket och påverkar matsmältningen. Samtidigt skapar den känslor av oro och ångest som är en produkt av hjärnans aktivitet.

  • Kan man dämpa mental stress fysiskt? Se filmen ovan om fysiologisk suck för att få svar på det, (JA). Det finns en massa andra tekniker också som jag lär ut som att låtsas-gäspa och att kontrollera din andning på andra sätt.

  • Hur kan mental träning och hypnos förbättra idrottsprestationen? Mental träning, såsom visualisering och koncentrationstekniker, kan förbättra idrottsprestationen genom att hjälpa hjärnan att programmera rörelsemönster och fokusera på mål. Denna mentala träning aktiverar hjärnans motoriska områden och förbättrar samordningen mellan hjärnan och kroppens muskler.

  • Hur styr hjärnan våra rörelser när vi går? När vi går, skickar hjärnan kontinuerliga signaler till kroppens muskler för att koordinera rörelserna. Den ansvarar för att planera steg, balansera kroppen och anpassa rörelserna efter terrängen. Genom att kommunicera med kroppen steg för steg möjliggör hjärnan smidiga och koordinerade gångmönster.

  Kurser och webinarier

  240528 Ta kontroll över din vikt

  Ta kontroll över din vikt Sida för deltagare maj-juni 2024  Det här är länken uppföljningsmötet: Ämne: Återkoppling ta kontroll över din viktTid: 24 sep. 2024 18:30 Stockholm DELTA Zoom...

  Ditt nya jag

  Ditt nya jag

  Vill du ha mer kontroll över ditt liv? Vill du ha kraften att klara av motgångar på ett bättre och mer positivt sätt? Då är detta en samling workshops för dig!

  Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

  Släpp Oro och Ångest – WEBINAR 90 minuter

  Lär dig tekniker och lär dig använda dem för att släppa din oro och ångest (och irritation). Du kommer också få möjlighet att bearbeta detta under workshopen med hypnos och NLP och Jonas Höglund på ÅreCoach

  Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

  Skapa bättre vanor och mål – ONLINE kurs 90 minuter

  Använd vanor och system där de är bäst och mål där de är som bäst. I denna kurs får du lära dig skillnaden och börja använda kunskapen direkt.
  Kursen är online och du har tillgång till inspelning och material så länge du vill.

  Hantera Sorg – gratis webinar

  Hantera Sorg – gratis webinar

  Ett webinar för att du ska få verktyg för att hantera sorg på ett bra sätt. Ett möte online för ALLA eftersom det är fantastisk kunskap att ha den dagen du behöver sörja.
  Kursen är för dig som befinner sig i sorg, har en känsla av att du inte sörjt färdigt eller tror att du behöver verktyg för att sörja i framtiden.